COVEO SOLUTIONS INCCOVEO SOLUTIONS INCCOVEO SOLUTIONS INC

COVEO SOLUTIONS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CVO พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง COVEO SOLUTIONS INC กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

CVO กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q3 23 คือ -3.5 M CAD สำหรับ 2022 แล้ว CVO กระแสเงินสดอิสระคือ -10.38 M CAD และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ -8.28 M CAD

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: CAD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี