COVEO SOLUTIONS INCCOVEO SOLUTIONS INCCOVEO SOLUTIONS INC

COVEO SOLUTIONS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CVO พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ COVEO SOLUTIONS INC

สินทรัพย์รวมของ CVO สำหรับ Q3 23 คือ 366.37 M CAD ซึ่งมากกว่า 0.10% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 6.71% ใน Q3 23 เป็น 128.53 M CAD

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: CAD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี