รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ACO.X งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ ATCO LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ACO.X คือ 4.847B CAD EPS TTM ของบริษัทคือ 1.86 CAD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.35% และ P/E คือ 22.83 วันที่ของรายได้ ATCO LTD ถัดไปคือ 24 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.98 CAD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด