8072 พื้นฐาน

JAPAN PUBLICATION TRADING CO สรุปรายได้

รายได้ JAPAN PUBLICATION TRADING CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 10.91B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 4.05B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Media, ปีก่อนนำ 5.08B JPY. Japan มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี JAPAN PUBLICATION TRADING CO 7.54B JPY, และปีก่อนนั้น 7.70B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ