8072 พื้นฐาน

JAPAN PUBLICATION TRADING CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล8072 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 30.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.29%