HI-LEX CORPORATIONHI-LEX CORPORATIONHI-LEX CORPORATION

HI-LEX CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7279 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ HI-LEX CORPORATION

สินทรัพย์รวมของ 7279 สำหรับ Q1 24 คือ 282.34 B JPY ซึ่งมากกว่า 0.48% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1.55% ใน Q1 24 เป็น 91.2 B JPY

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี