HI-LEX CORPORATIONHI-LEX CORPORATIONHI-LEX CORPORATION

HI-LEX CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7279 พื้นฐาน

HI-LEX CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 20.00 JPY ซื้อก่อน 26 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.16%