MUSASHI SEIMITSU INDMUSASHI SEIMITSU INDMUSASHI SEIMITSU IND

MUSASHI SEIMITSU IND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7220 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MUSASHI SEIMITSU IND

สินทรัพย์รวมของ 7220 สำหรับ Q3 23 คือ 277.60 B JPY, 2.51% น้อยกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 2.21% ใน Q3 23 เป็น 150.88 B JPY

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี