4165 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PLAID INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 4165 คือ 25.377B JPY วันที่ของรายได้ PLAID INC ถัดไปคือ 10 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ -5.98 JPY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬