CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

601390 SSE
601390
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

601390 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CHINA RAILWAY GROUP LIMITED พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 601390 คือ 122.408B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 1.20 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.75% และ P/E คือ 4.33 วันที่ของรายได้ CHINA RAILWAY GROUP LIMITED ถัดไปคือ 3 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.32 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้