MOLECULAR PARTNERS NMOLECULAR PARTNERS NMOLECULAR PARTNERS N

MOLECULAR PARTNERS N

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MOLN พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MOLECULAR PARTNERS N

สินทรัพย์รวมของ MOLN สำหรับ Q1 24 คือ 185.60 M CHF, 6.43% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 22.18% ใน Q1 24 เป็น 17.06 M CHF

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: CHF
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี