TRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTDTRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTDTRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD

TRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TRC พื้นฐาน

TRC CONSTRUCTION PUBLIC CO LTD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หากคุณต้องการตรวจสอบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด TRC, อัตราส่วน P/E, EPS, ROI และอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ หน้านี้จะเป็นศูนย์รวมของคุณ

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย