ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLCITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLCITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ITD พื้นฐาน

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 16.77 B THB แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 16.68 B THB ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of ITD earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ