HHH

HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HUMAN พื้นฐาน

HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED สรุปรายได้

รายได้ HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.31 B THB ซึ่งส่วนใหญ่ 1.17 B THB มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Human Resource Management System, ปีก่อนนำ 862.66 M THB. ประเทศไทย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED 783.27 M THB, และปีก่อนนั้น 706.82 M THB.

จากซอร์ส
จากประเทศ