BAMBUSER AB

BUSER OMXSTO
BUSER
BAMBUSER AB OMXSTO
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BUSER พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BAMBUSER AB พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BUSER คือ 793.444M SEK

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้