BAMBUSER ABBAMBUSER ABBAMBUSER AB

BAMBUSER AB

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BUSER พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ BAMBUSER AB

สินทรัพย์รวมของ BUSER สำหรับ Q1 24 คือ 341.76 M SEK, 8.71% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 8.41% ใน Q1 24 เป็น 50.84 M SEK

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: SEK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี