BAMBUSER ABBAMBUSER ABBAMBUSER AB

BAMBUSER AB

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BUSER พื้นฐาน

BAMBUSER AB สรุปรายได้

รายได้ BAMBUSER AB สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 196.00 M SEK ซึ่งส่วนใหญ่ 119.41 M SEK มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Licensing, ปีก่อนนำ 113.94 M SEK. EMEA มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี BAMBUSER AB 122.61 M SEK, และปีก่อนนั้น 140.48 M SEK.

จากซอร์ส
จากประเทศ