FINNAIR OYJFINNAIR OYJFINNAIR OYJ

FINNAIR OYJ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FIA1S พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ FINNAIR OYJ

สินทรัพย์รวมของ FIA1S สำหรับ Q1 24 คือ 3.81 B EUR ซึ่งมากกว่า 3.16% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3.53% ใน Q1 24 เป็น 3.23 B EUR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี