FINNAIR OYJFINNAIR OYJFINNAIR OYJ

FINNAIR OYJ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FIA1S พื้นฐาน

FINNAIR OYJ earnings per share and revenue

FIA1S earnings per share for the last quarter are -0.12 EUR whereas the estimation was -0.13 EUR which accounts for 3.24% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 682.00 M EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 698.19 M EUR ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 0.19 EUR, and revenue is expected to reach 792.85 M EUR. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of FIA1S earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ