FINNAIR OYJFINNAIR OYJFINNAIR OYJ

FINNAIR OYJ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

FIA1S พื้นฐาน

FINNAIR OYJ สรุปรายได้

รายได้ FINNAIR OYJ สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 2.99 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 2.41 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Passenger, ปีก่อนนำ 1.71 B EUR. ยุโรป มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี FINNAIR OYJ 1.33 B EUR, และปีก่อนนั้น 1.14 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ