Bank OZKBank OZKBank OZK

Bank OZK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OZK พื้นฐาน

Bank OZK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ OZK สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 666.14 M USD และเพิ่มขึ้น 3.68% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 175.54 M USD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM