ไมโครซอฟต์ คอร์ป MSFT

MSFT NASDAQ
MSFT
ไมโครซอฟต์ คอร์ป NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MSFT ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: บริการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
บริษัทไมโครซอฟต์ คอร์ปเปอเรชันคือบริษัทเทคโนโลยี บริษัทพัฒนา อนุญาต และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านซอฟแวร์ บริการและอุปกรณ์ ส่วนของบริษัทรวมขั้นตอนประสิทธิภาพและธุรกิจ คลาวน์อัจฉริยะและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากมาย ผลิตภัณฑ์ของบริษํทรวมถึงระบบปฎิบัติการ แอพพลิเคชันมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ แอพพลิชันสำหรับเซิฟเวอร์ แอพพลิเคชันสำหรับทางออกของธุรกิจ เครื่องมือสำหรับบริหารคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเซิฟเวอร์ เครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ วิดีโอเกมส์ และการเทรนนิ่งและการรับรองผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และนักพัฒนา เรายังคงออกแบบ ผลิต และขายอุปกรณ์ รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) แทบเล็ต คอนโซลเกมและความบันเทิง โทรศัพท์ อุปกรณ์อัจฉริยะอื่น และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้งานร่วมกับระบบคลาวน์ เรานำเสนอขบวนการบริการ รวมถึงการจัดการระบบคลาวน์ที่จัดหาซอฟแวร์ บริการ แพลตฟอร์ม และคอนเทนต์ให้ลูกค้า และจัดหาการสนับสนุนและบริการให้คำปรึกษา