Aunggul_K

MSFT ราคาพักตัวลงทดสอบแนวรับมุมมองรอรับที่ราคา 316 ครับ

ลดลง
NASDAQ:MSFT   ไมโครซอฟต์ คอร์ป
MSFT Microsoft (MSFT)
ราคาพักตัวลงทดสอบแนวรับมุมมองรอรับที่ราคา 316 ครับ
ล่าสุดเตรียม เปิด ตัว ChatGPT
เวอร์ชันใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเวอร์ชันใหม่นี้จะ
แตกต่างจากเวอร์ชันปัจจุบันตรงที่ข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกประมวลผลที่ศูนย์ข้อมูลในญี่ปุ่น ซึ่งเหมาะกับ
การใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ
• ทั้งนี้ เราคาดว่าธนาคารรวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่ต้อง
จัดการกับข้อมูลที่อ่อนไหวนั้นก็อาจได้รับประโยชน์
จากบริการนี้ด้วยเช่นกัน โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุน
ยอดผู้ใช้งาน ChatGPT ให้โตต่อเนื่องในระยะข้างหน้าครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ