Camtek Ltd.Camtek Ltd.Camtek Ltd.

Camtek Ltd.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAMT พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Camtek Ltd.

สินทรัพย์รวมของ CAMT สำหรับ Q1 24 คือ 816.31 M USD ซึ่งมากกว่า 3.64% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 19.65% ใน Q1 24 เป็น 372.73 M USD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี