Camtek Ltd.Camtek Ltd.Camtek Ltd.

Camtek Ltd.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAMT พื้นฐาน

Camtek Ltd. สรุปรายได้

รายได้ Camtek Ltd. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 315.38 M USD ซึ่งส่วนใหญ่ 301.90 M USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Inspection and Metrology Equipment, ปีก่อนนำ 307.79 M USD. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Camtek Ltd. 149.51 M USD, และปีก่อนนั้น 141.96 M USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ