Camtek Ltd.Camtek Ltd.Camtek Ltd.

Camtek Ltd.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAMT พื้นฐาน

Camtek Ltd. กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ CAMT สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.63 USD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.57 USD ซึ่งคิดเป็น 10.80% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 97.01 M USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 93.50 M USD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.64 USD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 101.26 M USD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ CAMT สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ