แอ๊ดวานซ์ไมโครดิไวซ์ AMD

AMD NASDAQ
AMD
แอ๊ดวานซ์ไมโครดิไวซ์ NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AMD ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
อุตสาหกรรม: เซมิคอนดักเตอร์
Advanced Micro Devices เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก บริษัทเกี่ยวข้องกับการนำเสนอ x86 ไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นอุปกรณ์เดี่ยว หรือไปรวมไปใน Accelerated Processing Unit (APU), ชิพเซ็ต, Discrete Graphics Processing Units (GPUs) และ Professional Graphics และเซิฟเวอร์ และ Embedded Processors และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Semi-Custom System-on-Chip (SoC) และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมส์คอนโซล ธุรกิจส่วนต่างๆ ของบริษัทประกอบไปด้วย ส่วน Computing and Graphics segment และส่วน Enterprise, Embedded and Semi-Custom segment ในส่วน Computing and Graphics segment หลักๆ ประกอบไปด้วย หน่วยประมวลผลและชิพเซ็ตของเดสก์ท็อป และโน็ตบุ๊ค, Discrete GPUs และ Professional Graphics ในส่วน Enterprise, Embedded and Semi-Custom segment หลักๆ ประกอบไปด้วย เซิฟเวอร์ และ Embedded Processors, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Semi-Custom SoC, บริการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา, เทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมส์คอนโซล และการออกใบอนุญาตของกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของบริษัท