spark image
Photo: NASA / Unsplash

หุ้น Reddit: เกิดมาแค่หนเดียว

38 สัญลักษณ์

คำอธิบาย

เราทุกคนเห็นข่าวว่าชุมชน Reddit สามารถส่งหุ้นให้พุ่งไปยังดวงจันทร์ได้ (บ่อยครั้งแล้วกลับสู่พื้นโลกอีกครั้ง) แต่ธุรกิจใดที่นักเล่นคีย์บอร์ดเหล่านี้พูดคุยกัน? ใน Spark นี้ เราแสดงรายการหุ้น Reddit ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด – บริษัทที่คู่ควรกับมีมที่มักเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม

จำไว้ว่าการที่มันถูกระบุไว้ใน subreddit จึงไม่ได้รับประกันว่าเป็นการลงทุนที่ดี หรือแม้แต่โอกาสที่จะทุ่มสุดตัวได้ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย ควรดูให้ดีก่อน แล้วจึงก้าว