TUJU SETIA BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

TJSETIA พื้นฐาน

TUJU SETIA BERHAD สรุปรายได้

มาเลเซีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TUJU SETIA BERHAD 393.30 M MYR, และปีก่อนนั้น 245.77 M MYR.

จากซอร์ส
จากประเทศ