BCA POP SONDRIOBCA POP SONDRIOBCA POP SONDRIO

BCA POP SONDRIO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BPSO พื้นฐาน

BCA POP SONDRIO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBPSO ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.56 EUR ซื้อก่อน 20 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.91%