BFF BANKBFF BANKBFF BANK

BFF BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BFF พื้นฐาน

BFF BANK สรุปรายได้

รายได้ BFF BANK สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 412.15 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 374.31 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Banking and Related Activities, ปีก่อนนำ 272.14 M EUR. อิตาลี มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี BFF BANK 374.31 M EUR, และปีก่อนนั้น 272.14 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ