BFF BANKBFF BANKBFF BANK

BFF BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BFF พื้นฐาน

BFF BANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.54 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 10.92%