BFF BANKBFF BANKBFF BANK

BFF BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BFF พื้นฐาน

BFF BANK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ BFF สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 207.50 M EUR และลดลง 17.20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 39.31 M EUR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM