0O80 พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง BAINS MER MONACO EUR1 กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

0O80 กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H2 22 คือ 12.56M EUR สำหรับ 2022 แล้ว 0O80 กระแสเงินสดอิสระคือ 66.53M EUR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 162.1M EUR

‪0‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: EUR
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้การเติบโตแบบปีต่อปี