BAINS MER MONACO EUR1BAINS MER MONACO EUR1BAINS MER MONACO EUR1

BAINS MER MONACO EUR1

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

0O80 พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง BAINS MER MONACO EUR1 กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

0O80 กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H2 23 คือ -26.75 M EUR สำหรับ 2023 แล้ว 0O80 กระแสเงินสดอิสระคือ 73.43 M EUR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 180.93 M EUR

‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: EUR
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี