BAINS MER MONACO EUR1BAINS MER MONACO EUR1BAINS MER MONACO EUR1

BAINS MER MONACO EUR1

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

0O80 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ BAINS MER MONACO EUR1

สินทรัพย์รวมของ 0O80 สำหรับ H2 23 คือ 2.10 B EUR, 2.13% น้อยกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 8.40% ใน H2 23 เป็น 530.27 M EUR

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี