MASAN GROUP CORPORATIONMASAN GROUP CORPORATIONMASAN GROUP CORPORATION

MASAN GROUP CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MSN พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MASAN GROUP CORPORATION

สินทรัพย์รวมของ MSN สำหรับ Q1 24 คือ 146.52 T VND, 0.58% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 1.34% ใน Q1 24 เป็น 107.69 T VND

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี