MASAN GROUP CORPORATIONMASAN GROUP CORPORATIONMASAN GROUP CORPORATION

MASAN GROUP CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

MSN พื้นฐาน

MASAN GROUP CORPORATION สรุปรายได้

รายได้ MASAN GROUP CORPORATION สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 78.25 T VND ซึ่งส่วนใหญ่ 29.89 T VND มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Consumer Retail, ปีก่อนนำ 29.24 T VND. Foreign มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี MASAN GROUP CORPORATION 65.04 T VND, และปีก่อนนั้น 15.54 T VND.

จากซอร์ส
จากประเทศ