ARCHER DANIELS MIDLANDARCHER DANIELS MIDLANDARCHER DANIELS MIDLAND

ARCHER DANIELS MIDLAND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADM พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ARCHER DANIELS MIDLAND

สินทรัพย์รวมของ ADM สำหรับ Q1 24 คือ 50.82 B EUR ซึ่งมากกว่า 2.67% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 6.11% ใน Q1 24 เป็น 29 B EUR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี