ARCHER DANIELS MIDLANDARCHER DANIELS MIDLANDARCHER DANIELS MIDLAND

ARCHER DANIELS MIDLAND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADM พื้นฐาน

ARCHER DANIELS MIDLAND earnings per share and revenue

ADM earnings per share for the last quarter are 1.35 EUR whereas the estimation was 1.27 EUR which accounts for 6.55% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 20.25 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 20.63 B EUR ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 1.19 EUR, and revenue is expected to reach 21.61 B EUR. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of ADM earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ