ARCHER DANIELS MIDLANDARCHER DANIELS MIDLANDARCHER DANIELS MIDLAND

ARCHER DANIELS MIDLAND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADM พื้นฐาน

ARCHER DANIELS MIDLAND สรุปรายได้

รายได้ ARCHER DANIELS MIDLAND สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 85.11 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 66.52 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Ag Services and Oilseeds, ปีก่อนนำ 74.34 B EUR. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ARCHER DANIELS MIDLAND 35.14 B EUR, และปีก่อนนั้น 40.43 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ