S.A.C.I. FALABELLAS.A.C.I. FALABELLAS.A.C.I. FALABELLA

S.A.C.I. FALABELLA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FALABELLCO พื้นฐาน

S.A.C.I. FALABELLA สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย FALABELLCO คือ 0.61 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 15.10 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 83.41 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: COP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย