S.A.C.I. FALABELLAS.A.C.I. FALABELLAS.A.C.I. FALABELLA

S.A.C.I. FALABELLA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FALABELLCO พื้นฐาน

S.A.C.I. FALABELLA กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ FALABELLCO สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 91.53 COP ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 22.99 COP ซึ่งคิดเป็น 298.12% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 11.24 T COP แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 11.08 T COP ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 23.76 COP และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 11.95 T COP ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ FALABELLCO สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ