S.A.C.I. FALABELLAS.A.C.I. FALABELLAS.A.C.I. FALABELLA

S.A.C.I. FALABELLA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

FALABELLCO พื้นฐาน

S.A.C.I. FALABELLA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 106.90 COP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.59%