รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AMZN ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การค้าปลีก
อุตสาหกรรม: ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต
อเมซอนดอทคอม อิงค์ เสนอประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทดำเนินการเป็น 3 ส่วน อเมริกาเหนือ, บริการเว็บนานาชาติและ บริการเว็บอเมซอน (AWS) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมถึงสินค้าและคอนเทนต์ซึ่งซื้อสำหรับการขายอีกครั้งจากผู้ขายและนำเสนอจากผู้ขายบุคคลที่ 3 ผลิตและขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ บริษัท ตลอดไปจนสาขา โฮสฟู้ดมาร์เก็ต อิงค์ นำเสนออาหารเพื่อสุขภาพและออร์แกนิคและวัตถุดิบในทุกร้านค้า บริษัทนำเสนอประเภทของผลิตภัณฑ์เช่น กล้วยหอมขายส่ง อะโวคาโดออร์แกนิค ไข่ผิวสีน้ำตลาดลูกใหญ่ออร์แกนิค แซลมอนเลี้ยงจากฟาร์มที่มีความรับผิดชอบเป็นออร์แกนิค และปลานิล ผักกะหล่ำเบบี้ออร์แกนิค และ ผักกาดหอมเบบี้, สวัสดิการสัตว์เลี้ยงจัดอันดับ 85% เนื้อไม่ติดมันเนยครีมและอัลมอนด์กรอบ, แอปเปิ้ลกาล่าออร์แกนิคละแอปเปิ้ลฟูจิ, ไก่สำหรับย่างออร์แกนิค