LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP

LAM RESEARCH CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LRCX พื้นฐาน

LAM RESEARCH CORP สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย LRCX คือ 8.76 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 28.80 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 17.20 k คน

สถิติ
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: MXN
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย