LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP

LAM RESEARCH CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LRCX พื้นฐาน

LAM RESEARCH CORP สรุปรายได้

รายได้ LAM RESEARCH CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 298.74 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 183.34 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Systems Revenue, ปีก่อนนำ 228.00 B MXN. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี LAM RESEARCH CORP 76.49 B MXN, และปีก่อนนั้น 108.97 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ