LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP

LAM RESEARCH CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LRCX พื้นฐาน

LAM RESEARCH CORP earnings per share and revenue

LRCX earnings per share for the last quarter are 129.10 MXN whereas the estimation was 120.94 MXN which accounts for 6.75% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 62.87 B MXN แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 61.68 B MXN ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 125.92 MXN, and revenue is expected to reach 63.71 B MXN. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of LRCX earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ