CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC

CARDINAL HEALTH INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAH พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง CARDINAL HEALTH INC กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

CAH กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q3 24 คือ -2.67 B MXN สำหรับ 2023 แล้ว CAH กระแสเงินสดอิสระคือ 40.42 B MXN และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 48.66 B MXN

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: MXN
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี