CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC

CARDINAL HEALTH INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAH พื้นฐาน

CARDINAL HEALTH INC earnings per share and revenue

CAH earnings per share for the last quarter are 34.47 MXN whereas the estimation was 32.37 MXN which accounts for 6.48% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 910.03 B MXN แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 928.94 B MXN ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 28.72 MXN, and revenue is expected to reach 971.71 B MXN. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of CAH earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ