CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC

CARDINAL HEALTH INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAH พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ CARDINAL HEALTH INC

สินทรัพย์รวมของ CAH สำหรับ Q2 24 คือ 791.05 B MXN ซึ่งมากกว่า 3.83% มากกว่า Q1 24 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3.27% ใน Q2 24 เป็น 849.6 B MXN

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: MXN
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี